Berichten versturen vanaf je server

#!/usr/bin/env sh
# USAGE: curl.sh
curl -siX POST $ENDPOINT/api-keys/$API_KEY/messages/create.json \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"body":"Hello from TEXI","recipient": "+31612345678"}'
#!/usr/bin/env node
// USAGE: node.js
// uses https://www.npmjs.com/package/node-fetch
var fetch = require("node-fetch");

fetch(`${process.env.ENDPOINT}/api-keys/${process.env.API_KEY}/messages/create.json`, {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ body: "Hello from TEXI", recipient: "+31612345678" }),
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
}).then((response) => {
  console.log(response.status);
  return response.text().then(console.log);
}, console.error);
#!/usr/bin/env ruby
# USAGE: ruby.rb
require 'uri'
require 'net/http'
require 'json'

url = URI("#{ENV["ENDPOINT"]}/api-keys/#{ENV["API_KEY"]}/messages/create.json")
http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = { body: "Hello from TEXI", recipient: "+31612345678" }.to_json

response = http.request(request)
puts response.code
puts response.read_body

Telefoons online houden

Er zijn meerdere maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de telefoon niet de app sluit als deze een tijdje draait in de achtergrond. Echter, uit praktijk is gebleken dat diverse toestellen toch de app sluiten. Om dit te voorkomen, volg de onderstaande instructies.

Telefoon Nederlands:
Ga naar Instellingen, Telefooninstellingen en druk 7 keer op Build-nummer. Ga een stapje terug naar Instellingen en kies Ontwikkelaarsopties. Daar zet je Actief blijven aan.

Telefoon Engels:
Ga naar Settings, System en druk 7 keer op Build number. Ga een stapje terug naar Settings en kies Developer options. Daar zet je Stay awake aan.

Samsung Engels:
Ga naar Settings, About phone, Software information en druk 7 keer op Build number. Ga terug naar Settings en kies Developer options Daar zet je Stay awake aan.

Vervolgens zorg je ervoor dat de telefoon aan de lader hangt en de app op de voorgrond open is. De app zou dan niet moeten afsluiten.

Vragen? Opmerkingen?

info@bonaroo.nl